ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA HELLAS

Οδηγός

Οδηγός μπορεί να είναι κάθε ένας που έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και έχει στην κατοχή του τουλάχιστον 2 χρόνια έγκυρη ευρωπαϊκή ή ελληνική άδεια οδήγησης

Πληρωμή

Η πληρωμή γίνετε κατά την έναρξη της ενοικίασης για όλο το ποσό καθώς και πρέπει να προκαταβάλλεται εγγύηση ύψους 300,- € για τις κατηγορίες Α,Β,C 400,- € για τις κατηγορίες D,E και 1000,- € για την κατηγορία F. Η εγγύηση μπορεί να είναι σε μετρητά ή μέσω της πιστωτικής κάρτας.

Ακύρωση

Μέχρι 30 μέρες πριν την ημερομηνία παραλαβής μπορείτε να ακυρώσετε χωρίς επιβάρυνση . Έως 1 εβδομάδα πριν χρεώνεστε για 1μέρα. Από κει και πέρα αυξάνεται κάθε μέρα με 5% της συνολικής αξίας της ενοικίασης.

Ασφάλεια

Αστική ευθύνη, 500000 για σωματικές και 100000 για υλικές ζημιές.

Ο ενοικιαστής ευθύνεται για την αποκατάσταση των ζημιών από ατύχημα ή την κλοπή του αυτοκινήτου για το χρονικό διάστημα που έχει ενοικιάσει το αυτοκίνητο εκτός εάν η ALPHA HELLAS μπορεί να ζητήσει την αποκατάσταση των ζημιών από τον υπεύθυνο τρίτο.
Αυτή την ευθύνη μπορεί να την αναλάβει η ασφαλιστική εταιρεία εάν συμφωνηθεί και προπληρωθεί σε αυτήν κάλυψη μικτής ασφάλισης με ή χωρίς απαλλαγή του οδηγού και καλύπτεται για μεταξύ των άλλων και ολική κλοπή, θραύση κρυστάλλων και πυρός. Το κόστος της μικτής ασφάλισης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία του αυτοκινήτου.

Ζημιές στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου και στα λάστιχα δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια.

Αυτοκίνητο

Η κράτηση εξασφαλίζει την κατηγορία του αυτοκινήτου και όχι συγκεκριμένο μοντέλο.

Τα καύσιμα δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. Το αυτοκίνητο πρέπει να επιστραφεί με την ίδια ποσότητα βενζίνης με την οποία παραδόθηκε. Η διαφορά πρέπει να πληρωθεί στην ALPHA HELLAS κατά την επιστροφή.

Στα αυτοκίνητα τηρείται ο προκαθορισμένος τεχνικός έλεγχος. Σε περίπτωση βλάβης ή άλλης αιτίας που αναγκάσει το αυτοκίνητο να ελεγχθεί απρόοπτα από εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τα έξοδα τα αναλαμβάνει η ALPHA HELLAS κατόπιν έγκρισης της και με την προσκόμιση των πρωτότυπων τιμολογίων.

Εκτός συνόρων

Το αυτοκίνητο δεν επιτρέπετε να βγει εκτός των ελληνικών συνόρων.

Διάφορα

Η μεταφορά με πλοίο επιτρέπετε μόνο μετά την έγκριση από την ALPHA HELLAS.
Το αυτοκίνητο πρέπει να επιστραφεί στο σημείο που κατά την παράδοση συμφωνήθηκε μεταξύ του πελάτη και της ALPHA HELLAS και μόνο σε συνεργάτη της.

Έως την ώρα επιστροφής ο ενοικιαστής ευθύνεται για όλα τις παραβάσεις και τα έξοδα που δημιουργήθηκαν από παράνομη ή νόμιμη στάθμευση ή οδήγηση.

 

deutsch | english | ελληνικά